QUATTROLIFTS - NOMAD 400


Zariadenia potrebné pre dopravu  skla  NOMAD tento profesionálna pomoc pri vykladaní, dopravy a montáž skla. Bol navrhnutý pre prepravu skla s  hmotnosťou až do 400 kg a s dĺžkou 4500 mm.  Je to unikátne zariadenie na zdvíhanie sklenených tabulí  do výšky 4,5 m, ktoré môžu byť obsluhované jednou osobou alebo dvoma osobami. NOMAD je  ľahko použiteľný, jednoduché počas demontáže a re-montáž na stavbe/na mieste  alebo vo výrobnej hale. Sklo môže byť vyložené  priamo z regálu/ stojana úžitkového vozidla, môžete dopravovať a nainštalovať sklá  v stavebných  otvoroch - s použitím predĺženého ramena QuattroLifts Guides. Zaťaženie/nosnosť transportera NOMAD /dopravných prostriedkov/ je 400 kg - s maximálnym rozmerom skla 4500 mm x 3600 mm.


Zariadenia NOMAD môžu byť ľahko demontované a prepravované v  ľahkých komerčných vozidlách a  dokonca vo zvýšených súkromných vozidlách typu VAN.


Používanie tohto zariadenia zaručuje:
 

  • zvýšenie pracovnej produktivity/ zvýšenie produktivity práce
  • zníženie počtu zamestnancov najímaných/zamestnaných na dopravné práce
  • odstránenie problémov o bezpečnosti pracovníkov
  • zníženie rizika poškodenia skla počas dopravy a montáže
  • bezpečné vykládky a nakládky a dopravy dokonca v ťažkom teréne

QUATTROLIFTS - NOMAD 400
Jednoduché vykladanie skla
QUATTROLIFTS - NOMAD 400
Možnosť dopravy na nerovnom teréne
QUATTROLIFTS - NOMAD 400
Rotačná hlava umožňuje otáčanie dlhých plátov/skla v tabuliach z horizontálnej polohy do vertikálnej
QUATTROLIFTS - NOMAD 400
Možnosť /schopnosť zdvihnúť tabúľ skla do výšky 4500 mm

 
Fotogaléria výrobku:
 


Pozrite sa na film, zobrazené možnosti zariadenia NOMAD:Viac informácií možno nájsť na internetových stránkach výrobcu
http://quattrolifts.com/press-room/brochures.html